polityka prywatności

OstreDzieje.pl  szanują Twoją prywatność, dlatego nie musisz się martwić, że Twoje dane osobowe zostaną gdziekolwiek przez nas udostępnione.
Wszystkie zbierane dane przechowujemy w specjalnie strzeżonych miejscach do których włamanie się – jest po prostu niemożliwe.
Posiadane dane są nam potrzebne wyłącznie do wysyłki oraz kontaktu z Tobą – o nic więcej nigdy nie poprosimy!
Osobom trzecim bez zgody klienta nie udostępniamy niczego. Zawsze możesz usunąć swoje konto oraz dane z naszego sklepu.  Każdy klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania po zalogowaniu się do sklepu.
Powierzone nam przez Ciebie dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa:
* Ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.)
* Ustawie z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.) rozporządzeniu z dnia 29.0.04 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).